czwartek, 7 stycznia 2016


Logo International Transport Forum
Do 15 stycznia 2016 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu na Nagrodę Roku dla Młodego Naukowca, którego organizatorem jest Międzynarodowe Forum Transportu. Celem konkursu jest wyłonienie młodego naukowca, którego badania przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju dziedziny transportu. Laureat konkursu otrzyma 5 000 euro.

Wnioski mogą składać naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia i prowadzili istotne dla rozwoju transportu badania w przedsiębiorstwie, instytucji, uczelni lub firmie doradczej (i/lub konsultingowej). Zgłaszana praca badawcza powinna dotyczyć tematu wyznaczonego przez International Transport Forum na 2016 r. "Green and Inclusive Transport". Praca może podejmować zagadnienia dotyczące związków transportu z socjologia, kontekstem ekonomicznym, geograficznym, historycznym, demograficznym oraz politycznym.

Laureat konkursu oprócz nagrody finansowej otrzyma również zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Lipsku, w Niemczech, podczas Międzynarodowego Forum Transportu.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom