środa, 27 stycznia 2016Do 29 lutego 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji akademickiego konkursu dedykowanego młodym osobom tworzącym poezję i prozę. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych autorów wierszy i krótkich form prozatorskich, a także popularyzacja twórczości literackiej, wspieranie i promocja młodych talentów. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 3 500 zł.

Do konkursu można zgłaszać pracę w kategoriach:
Poezja - Konkurs na najlepszy wiersz. 
  • maksymalnie trzy prace własne,
  • wiersze wcześniej nie nagradzane oraz nie publikowane,
  • utwory w języku polskim,
  • prace muszą być zapisane w formacie PDF (inny format dyskwalifikuje z udziału w konkursie).
Proza - Konkurs na najlepsze opowiadanie. 
  • jedna praca własna w języku polskim, wcześniej nie nagradzana oraz nie publikowana,
  • opowiadanie w formie szorta - krótkiego utworu narracyjnego pisanego prozą,
  • objętość do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) znaków bez spacji,
  • przekroczenie dozwolonych znaków o ponad 10% powoduje dyskwalifikację tekstu,
  • prace muszą być zapisane w formacie PDF (inny format dyskwalifikuje z udziału w konkursie).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom