poniedziałek, 18 stycznia 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 8 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na na przeprowadzenie w sierpniu 2016 r. pięciu kursów "Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców", przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład pięciu kursów muszą wchodzić:
  • dwa czterotygodniowe kursy dla 65 osób każdy;
  • trzy trzytygodniowe kursy dla 45 osób.
W ramach każdego kursu powinny być zorganizowane zajęcia na 4 poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1.

W przypadku kursów trzytygodniowych minimalny wymiar zajęć musi obejmować:
  • 45 godzin lektoratów realizowanych w grupach do 15 osób;
  • 15 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);
  • 30 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);
  • 9 godzin zajęć kulturalnych realizowanych w soboty (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).
W przypadku kursów czterotygodniowych minimalny wymiar zajęć musi obejmować:
  • 60 godzin lektoratów realizowanych w grupach do 15 osób;
  • 20 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);
  • 40 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);
  • 12 godzin zajęć kulturalnych realizowanych w soboty (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom