piątek, 8 stycznia 2016


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Od 13 stycznia 2016 r. do 15 marca 2016 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. FNP uruchomi także nabór wniosków w konkursach Adiustacje i Translacje.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:
  • wysoki poziom naukowy,
  • odkrywczość założeń i waga wyników,
  • oryginalność ujęcia,
  • integralność tematyki i formy,
  • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

W ramach konkursu Adiustacje możliwe będzie zgłaszanie monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków kongresowych, mający afiliację polskiej jednostki naukowej. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.  

Zgodnie z informacjami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej laureaci konkursu Adiustacje otrzymują subwencję na sfinansowanie adiustacji językowej. Subwencja przeznaczona jest tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów tej adiustacji nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów innych prac redakcyjnych bądź wydawniczych.


W ramach konkursu Translacje możliwe będzie uzyskanie finansowania na tłumaczenie książki wydanej wcześniej w ramach serii Monografie FNP. Zgodnie z informacjami FNP będzie można starać się o przetłumaczenie książki na jeden z języków kongresowych. Jak informuje FNP - warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom