wtorek, 19 stycznia 2016


Logo Muzeum Historii Polski
Do 7 lutego 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VIII edycji programu Patriotyzm jutra. Budżet konkursu wynosi 4 000 000 zł. W ramach programu dofinansowane są projekty, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł a maksymalna 70 000 zł brutto.

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej,  patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych. Z programu wyłączone są:
  • sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze;
  • wydawnictwo czasopism;
  • projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu);
  • projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne. 
Wnioski w ramach programu Patriotyzm jutra mogą składać:
  • organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  • samorządowe instytucje kultury.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatoraPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom