wtorek, 5 stycznia 2016


PGNiG Transatlantyk Festival - logo
Do 15 stycznia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu na mikrogranty w ramach PGNiG Transatlantyk Festival. Celem programu jest umożliwienie aktywnym mieszkańcom Łodzi współtworzenia programu PGNiG Transatlantyk Festival 2016 w Łodzi, a jego efektem ma być zrealizowanie, wyłonionych w toku naboru, pomysłów wpisujących się w ideę PGNiG Transatlantyk Festival. Budżet aktualnego naboru w programie wynosi 20 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
O wsparcie ubiegać się mogą projekty artystyczne, kulturalne, które odpowiadają na bezpośrednie, autentyczne i ważne potrzeby społeczne niezależnie od dziedziny i medium, w którym są realizowane. 
Zgodnie z zapisami regulaminu wnioskodawcami w konkursie mogą być:
  • pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające w Łodzi, urodzone w Łodzi, lub powiązane z Łodzią poprzez studia lub pracę,
  • grupy nieformalne, powiązane z Łodzią poprzez aktywne działanie na terenie Łodzi, pochodzenie z Łodzi lub zamieszkanie w Łodzi, pod warunkiem, że wszystkie osoby wchodzące w ich skład są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • organizacje pozarządowe.
Pojedynczy projekt może uzyskać wsparcie do 5 000 zł. W 2016 r. nabory wniosków prowadzone będą w następujących terminach:
  • 4 stycznia do 15 stycznia 2016 r.
  • 11 lipca do 22 lipca 2016 r.
  • 10 października do 21 października 2016 r
Na wszystkie wyłonione projekty przeznaczone zostanie 60 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom