poniedziałek, 4 stycznia 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 29 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R, mającego na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie badań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 940 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
  • W ramach konkursu wspierane będą  projekty obejmujące zakup w jednostce naukowej usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu / usługi / technologii produkcji / projektu wzorniczego bądź jego / jej przetestowanie. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w Założeniach do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw stanowiących załącznik nr 5 do regulaminu konkursu. Konkurs dedykowany jest następującym obszarom: chemia, przemysł metalowo-maszynowy.
  • Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w Założeniach do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw stanowiących załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.
  • Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie. 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom