poniedziałek, 11 stycznia 2016


Lublin miasto inspiracji - logo
Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia prezydenta miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne o randzie międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2015 r. Stypendium jest wypłacane jednorazowo i wynosi od 500 zł do 1 000 zł brutto.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie fizycznej, która:
  1. w dniu złożenia wniosku o stypendium nie ukończyła 30 roku życia,
  2. mieszka, pracuje lub pobiera naukę na terenie miasta Lublin,
  3. jest laureatem międzynarodowego lub ogólnokrajowego konkursu albo pleneru artystycznego o charakterze konkursowym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom