czwartek, 28 stycznia 2016


Logo Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Do 28 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia im. Bronisława Geremka. W ramach konkursu można uzyskać środki na przeprowadzenie projektu badawczego w Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Program skierowany jest zarówno do młodych, jak i do doświadczonych naukowców, którzy prowadzą badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Celem programu Stypendium im. Bronisława Geremka jest wsparcie badań naukowych nad polskim dziedzictwem narodowym w kontekście tradycji europejskiej. Laureat stypendium uzyskuje środki na przeprowadzenie własnego tematu badawczego. O stypendia mogą ubiegać się młodzi oraz doświadczenie naukowcy, którzy zajmują się badaniami w dziedzinach nauk humanistycznych oraz społecznych, których tematyka jest związana z jedna z głównych dziedzin badawczych Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

Stypendia przyznawane są w ramach Bronisław Geremek Junior Visiting Fellowship 2016 – 2017 oraz Bronisław Geremek Senior Visiting Fellowship 2016 – 2017. Stypendium rozpoczyna się we wrześniu 2016 r. i trwa do czerwca 2017 r. 

Kandydaci do programu Bronisław Geremek Junior Visiting Fellowship muszą spełnić następujące warunki:
 • obywatelstwo polskie lub stałe miejsce zamieszkana w Polsce;
 • uczestnik studiów doktoranckich lub młody doktor w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych;
 • wiek do 35 lat.
Kandydaci do programu Bronisław Geremek Senior Visiting Fellowship muszą spełnić następujące warunki:
 • obywatelstwo polskie lub stałe miejsce zamieszkana w Polsce;
 • przynajmniej profesor nadzwyczajny (Associate Professor) z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • wiek do 60 lat.
Laureatom konkursu organizatorzy zapewniają następujące świadczenia:
 • miesięczne świadczenie w wysokości 3 800 euro (doświadczony naukowiec) lub 1 800 euro (młody naukowiec) na zakwaterowanie, utrzymanie i ubezpieczenie podczas pobytu na stypendium we Wiedniu;
 • dostęp do internetu;
 • dostęp do zaplecza administracyjnego i badawczego instytutu;
 • udział w życiu akademickim instytutu.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom