środa, 13 stycznia 2016


Logo Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia podyplomowe i doktoranckie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Wysokość stypendium wynosi 2 300 euro dla studenta na semestr oraz 1 500 euro dla jednostki na semestr.

Program adresowany jest do kandydatów z następujących krajów:
  • Armenia;
  • Azerbejdżan;
  • Białoruś; 
  • Gruzja;
  • Mołdowa;
  • Ukraina.
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej. 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom