czwartek, 14 stycznia 2016


Logo Funduszy Europejskich
Do 29 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 68 318 400 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski może składać:
  • przedsiębiorstwo,
  • instytucja otoczenia biznesu,
  • konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu),
  • konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych,
wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, posiadająca zgodę organu założycielskiego. Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Dofinansowanie na poziomie do 85% można otrzymać na następujące działania:
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
  • bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
  • bony na patent.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom