poniedziałek, 29 lutego 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 29 marca 2016 r. do 30 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. Budżet konkursu wynosi 267 204 000 zł

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu ubiegać można się o środki na finansowanie przedsięwzięć służących wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

W konkursie wsparcie będą mogły uzyskać przedsięwzięcia służące:
  • działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu: A. części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 40% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu, B. części niegospodarczej infrastruktury.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom