piątek, 12 lutego 2016


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Od 15 lutego 2016 r. do 24 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team oraz Homing. W ramach konkursów możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team) oraz finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing).

Poniżej szczegółowe opisy nowych konkursów:
  • FIRST TEAM - w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł.
  • HOMING - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na  finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje zorganizowanie dwócg edycji naboru wniosków w ramach konkursów First Team oraz Homing w 2016 r. Poniżej szczegółowe terminy naborów:
  • 15.02.2016 r. - 24.03.2016 r.
  • 15.08.2016 r. - 15.10.2016 r. 
Do 15 marca 2016 r. trwa natomiast nabór wniosków w ramach konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. Team oraz Team-Tech. Wnioski do konkursu Powroty będzie natomiast można składać od 1 marca 2016 r.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom