czwartek, 4 lutego 2016


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Od 5 lutego 2016 r. do 15 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. Team oraz Team-Tech. W ramach obu programów możliwe będzie uzyskanie środków rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Łączny budżet konkursów wynosi 54 000 000 zł.

  • TEAM - w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.
  • TEAM-TECH - w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje zorganizowanie trzech edycji naboru wniosków w ramach konkursów Team oraz Team-Tech. Dwa pierwsze nabory zostaną zorganizowane w 2016 r. Ostatni nabór ruszy na przełomie  2016 r. i 2017 r. Poniżej szczegółowe terminy naborów.
  • 5.02.2016 r. - 15.02.2016 r.
  • 15.05.2016 r. - 30.06.2016 r.
  • 15.11.2016 r. - 15.01.2017 r.
Zgodnie z zapowiedziami nabory wniosków w ramach konkursów Homing oraz First Team zostanie uruchomiony 15 lutego 2016 r. Wnioski do konkursu Powroty będzie natomiast można składać od 1 marca 2016 r.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom