środa, 10 lutego 2016


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało szczegółowe informacje dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach inicjatywy Eureka w 2016 r. Nabór wniosków w ramach konkursu 1/2016 będzie trwał do 29 kwietnia 2016 r. Nabór wniosków w ramach konkursu 2/2016 będzie trwał do 14 października 2016 r. Budżet obu naborów wynosi 4 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu projekty Eureki powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
  • realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
  • ukierunkowanie rynkowe;
  • cywilny cel projektu;
  • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
Jak informuje NCBiR dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje o naborach wniosków można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom