środa, 24 lutego 2016


Logo Stowarzyszenia Żuławy
Do 15 marca 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do konkurs na najlepszą pracę naukową dotyczącą Żuław delty Wisły. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub doktorskie obronione w latach 2013-2014. Zgłaszane prace muszą być związane bezpośrednio lub pośrednio z tematyka Żuław delty Wisły. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Żuławy.

Zgodnie z regulaminem konkursu przy ocenie nadesłanych prac pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  • kryteria merytoryczne;
  • warsztat naukowy;
  • wartości poznawcze lub artystyczne;
  • przydatność dla rozwoju Żuław delty Wisły.
Organizatorzy informują, że w konkursie preferowane będą prace innowacyjne, oryginalne w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom