piątek, 26 lutego 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 10 marca 2016 r. trwa dodatkowy nabór wniosków w ramach konkursu na zorganizowanie 4-tygodniowego kursu dla obcokrajowców w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców. Konkurs adresowany jest do szkół wyższych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z informacjami MNiSW w składanym wniosku muszą być spełnione minimalne wymagania dotyczące kursu 4-tygodniowego:
  • 60 godzin lektoratów realizowanych w grupach do 15 osób;
  • 20 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);
  • 40 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);
  • 12 godzin zajęć kulturalnych realizowanych w soboty (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom