środa, 10 lutego 2016


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki naboru wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w modułach Rozwój oraz Umiędzynarodowienie. Wsparcie w wysokości blisko 38 000 000 zł otrzyma 148 projektów.MNiSW poinformowało także, że w kolejnej edycji NPRH wprowadzone zostaną zmiany. Nabór wniosków prowadzony będzie w dwóch modułach:
  • Tradycja - będzie miał na celu finansowanie ważnych i wieloletnich projektów;
  • Umiędzynarodowienie - będzie miał na celu wydawanie polskich dzieł w językach obcych, ale tylko w przypadku zainteresowania wydawnictw zagranicznych.
Nie będzie natomiast prowadzony nabór wniosków w module Rozwój. Środki, które dotychczas były przeznaczone na wsparcie projektów w ramach tego modułu, zostaną przekazane do Narodowego Centrum Nauki. Jak informuje MNiSW na swojej stronie internetowej trwają obecnie rozmowy na temat tzw. "małych grantów", które mają być adresowane do młodszego pokolenia humanistów, w tym także z mniejszych ośrodków naukowych.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom