poniedziałek, 15 lutego 2016


Herb Radomia
Od 15 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu prezydenta miasta Radom na stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia pracy na terenie Radomia. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium winien spełniać następujące warunki:
  • posiadać status studenta ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów magisterskich;
  • złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia;
  • przedłożyć dokument w języku polskim wystawiony przez przedsiębiorcę, potwierdzający przyjęcie na staż oraz zawierający informacje o przedsiębiorcy, programie i szacunkowych kosztach stażu;
  • wykazać się uzyskaną w roku akademickim, poprzedzającym okres na który przyznane będzie stypendium, średnią ocen nie niższą niż 3,75 z egzaminów.
Przyznane stypendium będzie trwało 3 lub 6 miesięcy.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom