poniedziałek, 15 lutego 2016


Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Do 7 kwietnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2016. Konkurs adresowany jest do kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Laureat stypendium uzyska możliwość odbycia w roku akademickim 2016/2017 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu
stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe lub obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.
Strona internetowa konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa SkubiszewskiegoPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom