sobota, 20 lutego 2016


Jakie miejsce dla nauki znalazł w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju polski rząd. Czy w Polsce panuje fetysz innowacji? W jaki sposób umiędzynarodowić marketing w sektorze edukacji i badań? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom