czwartek, 25 lutego 2016


Do 10 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach VI edycji konkursu na staże WEX. Konkurs adresowany jest do studentów I i II roku studiów licencjackich, inżynierskich oraz jednolitych studiów magisterskich niezależnie od kierunków studiów. Laureaci konkursu uzyskają możliwość odbycia płatnych wakacyjnych staży w sześciu biurach PwC w Polsce we wszystkich działach.

Procedura rekrutacyjna w programie WEX składa się z trzech etapów: 
  • Aplikowanie poprzez stronę internetową (wypełnienie kwestionariusza, załączenie CV oraz rozwiązanie testów on-line: numerycznego oraz analitycznego myślenia);
  • Rozwiązanie pisemnego  testu z języka angielskiego w jednym z biur PwC;
  • Centrum Oceny w warszawskim biurze PwC, składające się z ćwiczenia grupowego oraz rozmowy rekrutacyjnej.
Od uczestników procesu rekrutacyjnego wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz oprogramowania z pakietu MS Office. 


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom