środa, 3 lutego 2016


Logo Funduszy Europejskich
Znany jest już harmonogram naboru wniosków w Regionalnym Programie Województwa Mazowieckiego na 2016 rok. W ramach Osi priorytetowej 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce w 2016 r. planowany jest nabór wniosków w ramach czterech konkursów. Ich łączny budżet wynosi ponad 110 000 000 euro.

W 2016 r. planowane są nabory wniosków w ramach następujących konkursów:
Działanie 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych
 • Typy projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych
 • Planowany termin naboru: Czerwiec 2016 r.
 • Orientacyjny budżet: 62 598 855 euro
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
 • Typy projektów: Projekty badawczo-rozwojowe
 • Planowany termin naboru: Marzec 2016 r.
 • Orientacyjny budżet: 30 000 000 euro
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
 • Typy projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego
 • Planowany termin naboru: III kwartał 2016 r.
 • Orientacyjny budżet: 20 000 000 euro
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
 • Typy projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych
 • Planowany termin naboru: Czerwiec 2016 r.
 • Orientacyjny budżet: 5 000 000 euro
Szczegóły harmonogramu naboru wniosków w 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego można znaleźć w Portalu Funduszy Europejskich.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom