poniedziałek, 1 lutego 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 1 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Budżet konkursu wynosi 1 000 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do przedsiębiorców, którzy planują tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.   

Dofinansowanie, uzyskane w ramach konkursu, może być przeznaczone na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.     
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom