piątek, 26 lutego 2016


Herb WęgierDo 5 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach środków na wymianę naukową z Węgrami. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo dydaktycznych. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Programu współpracy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP a Ministerstwem Edukacji i Kultury Republiki Węgierskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

W ramach programu organizowane są następujące wymiany:
  • pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 18 miesięcy stypendialnych ( tj. 18 osób na staże od 1 do 9 miesięcy) i 70 dni stypendialnych (5 osób na staże od 5 do 21 dni);
  • studentów na studia semestralne (limit 40 miejsc);
  • studentów na pobyty studyjne (limit 50 miesięcy stypendialnych);
  • studentów na letnie kursy językowe (limit 12 miejsc);
  • doktorantów na pobyty studyjne (limit 30 miesięcy stypendialnych). 
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom