poniedziałek, 29 lutego 2016


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Zmiany zasad przyznawania środków w ramach modułów Umiędzynarodowienie i Tradycja oraz likwidacja modułu Rozwój - takie zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki zapowiedział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Na wsparcie humanistyki MNiSW ma przeznaczyć dodatkowe 20 000 000 zł.

Zapowiedzi zmian w prowadzonym od 2010 r. NPRH pojawiły się na początku 2016 r. Dziś wiadomo już, że w kolejnej edycji tego konkursu naukowcy będą mogli składać wnioski w ramach dwóch modułów.

Moduł Tradycja zmieni nazwę na moduł Dziedzictwo narodowe. Rada NPRH - nowy skład zostanie powołany do końca marca br. - będzie miała prawo określać priorytety badawcze w tym module. Minister nauki będzie miał zaś możliwość zamawiania badań o szczególnie ważnym charakterze.

Dotychczasowy moduł Umiędzynarodowienie zostanie zastąpiony przez moduł Uniwersalia. W jego ramach możliwe będzie uzyskanie finansowania przekładu na języki zagraniczne dzieł polskiej humanistyki. Nowością będzie możliwość finansowania krytycznych wydań najważniejszych pozycji humanistyki światowej.

Likwidacji ulegnie natomiast moduł Rozwój. Przeznaczone na niego środki, zostaną przekazane do Narodowego Centrum Nauki. Zadaniem NCN będzie stworzenie konkursu na małe granty, których wysokość będzie wynosiła do 30 000 zł. Celem konkursu będzie sfinansowanie prac młodych naukowców oraz badaczy z mniejszych ośrodków akademickich.

W pierwszej połowie lutego br. krytycznie do zapowiedzi zmian w NPRH odniósł się ówczesny Przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki prof. Ryszard Nycz. Za wątpliwe uznał m.in. przeniesienie modułu Rozwój do NCN. Uniemożliwiać ma to finansowanie w ramach tego modułu badań stosowanych. NCN finansuje zaś tylko badania podstawowe.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom