piątek, 4 marca 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 31 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1  Badania i innowacje RPO Lubuskiego. Budżet konkursu wynosi 100 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski do konkursu mogą składać:
  • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.
Do konkursu można zgłaszać następujące typy projektów:
  • I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R, 
w ramach następujących kategorii interwencji:
  • 56 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
  • 57– Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom