poniedziałek, 14 marca 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 11 kwietnia 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 94 722 901 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski do konkursu mogą składać przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu można uzyskać środki na następujące działania:
  1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów:
  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,zaawansowanych zdolności produkcyjnych,pierwszej produkcji.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom