czwartek, 17 marca 2016


Logo European Molecular Biology Organization
Od 1 lipca 2016 r.  do 12 sierpnia 2016 r. będzie trwał nabór zgłoszeń w ramach European Molecular Biology Organization Long Term Fellowships. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie długoterminowego - do 2 lat -  stypendium na prowadzenie badań w laboratoriach w Europie dla osób ze stopniem doktora.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • posiadają stopień naukowy doktora, który uzyskały nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku i nie później niż przededniu rozpoczęcia stypendium;
 • są autorem przynajmniej jednej publikacji w międzynarodowym czasopiśmie;
 • planują w ramach stypendium zmianę kraju pobytu;
 • nie będą realizowały stypendium w kraju, w którym uzyskały stopień doktora;
 • nie będą realizowały stypendium w jednostce, w której uzyskały stopień doktora oraz nie będą pracowały pod nadzorem promotora swojego doktoratu.
W ramach stypendium zapewnione są następujące świadczenia:
 • świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania;
 • stypendyści mogą ubiegać się o świadczenie finansowe dla osób mających na swoim utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 roku życia (wysokość uzależniona od kraju, w którym realizowane jest stypendium);
 • stypendyści mogą ubiegać się o świadczenie dla osób mających na swoim utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 6 roku życia (2 500 euro rocznie);
 • pokrycie kosztów podróży;
 • EMBO dopuszcza możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin;
 • stypendyści mogą ubiegać się się o objęcie innymi programami stypendialnymi EMBO.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom