wtorek, 8 marca 2016


Logo Fundacji Fulbrighta
Do 3 maja 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Fulbright Self-Placed Graduate Student Award. W ramach konkursu można uzyskać stypendia dla absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2016-17 na dowolne kierunki z wyjątkiem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem i programów MBA.

Stypendium jest przyznawana na jeden rok akademicki - 9 miesięcy. Laureaci stypendium będą mieli zapewnione:
  • Stypendium w wysokości do $47 000, przeznaczone na pokrycie kosztów pierwszego roku studiów;
  • Podstawowe ubezpieczenie medyczne;
  • Wizę J-1 dla stypendysty oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.
  • Stypendium może być przyznane w tej samej kwocie lub niższej stypendystom programu kontynuującym naukę na drugim roku studiów. Dofinansowanie drugiego roku również odbywa się na zasadzie konkursu.

Przypominamy, że do 15 maja 2016 r. trwa także nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Senior Award na stypendia w USA dla doktorów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom