środa, 23 marca 2016


Urząd Zamówień Publicznych - logo
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.
Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w roku, w którym ogłoszono konkurs oraz w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ten rok. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom