piątek, 25 marca 2016Do 31 lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską dotyczącą szeroko rozumianych problemów teorii i praktyki w zakresie rewitalizacji. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 4 000 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu w konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które obroniły pracę magisterską/doktorską nie wcześniej niż 1 marca 2013 r. Do konkursu można zgłaszać także prace jeszcze nieobronione, o ile zostały ostatecznie zatwierdzone przez promotora i pozytywnie zrecenzowane.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • najlepsza praca doktorska – nagroda finansowa o wartości 2 500 zł, możliwość publikacji pracy w formie monografii wydanej przez Instytut Rozwoju Miast; bezpłatny udział w IV Kongresie Rewitalizacji oraz imprezach towarzyszących,
  • najlepsza praca magisterska – nagroda finansowa o wartości 1 500 zł, możliwość odbycia półrocznego, płatnego stażu w Instytucie Rozwoju Miast; bezpłatny udział w IV Kongresie Rewitalizacji oraz imprezach towarzyszących.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Zdjęcie we wpisie: fot. Jindong Hunsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom