wtorek, 15 marca 2016


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 11 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2. W ramach programu możliwe jest uzyskanie środków na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi POIG. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłaszać infrastrukturę B+R zbudowaną lub przebudowaną w ramach środków z II osi POIG, której ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł i za pomocą której można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

W latach 2016-2020 w ramach programu Panda 2 rozdzielone zostanie 250 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom