piątek, 18 marca 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 17 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko-indyjskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2016-2018. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między polskimi i indyjskimi zespołami badawczymi. Jest wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W regulaminie konkursu zostało wskazane, że współpraca może być finansowana w okresie do dwóch lat.

Projekty wymiany osobowej w ramach polsko-indyjskiego konkursu finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom