wtorek, 29 marca 2016


Logo Fundacji Edukacji Międzynarodowej
Do 31 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego. W ramach konkursu stypendialnego można starać się o stypendia naukowe lub artystyczne na Słowacji na semestr letni roku akademickiego 2016/2017, w maksymalnej kwocie 500 euro miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu:
Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane z krajem sąsiadów (Słowacją lub Polską), na realizację badań naukowych w różnych dziedzinach w kraju sąsiadów (Słowacji lub Polsce) oraz działania społeczne popularyzujące wiedzę o kulturze i dorobku kraju sąsiedniego (Słowacji lub Polski) i zmierzające do zacieśnienia kontaktów pomiędzy oboma narodami.
Zgłoszenia do konkursu mogą składać studenci studiów I, II i III stopnia z województwa lubuskiego i województwa dolnośląskiego. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom