czwartek, 24 marca 2016


Logo Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Do 10 maja 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu "Staż w branży ICT dla studentek". Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentek co najmniej II roku  studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, oraz wszystkich studentek studiów drugiego stopnia, realizowanych w formie studiów stacjonarnych, jak  i niestacjonarnych na kierunkach studiów z zakresu następujących nauk technicznych: telekomunikacji, informatyki i elektroniki.

Laureatki konkursu otrzymają możliwość odbycia płatnego lub nieodpłatnego stażu w wybranej firmie fundatora.

Laureatki konkursu wyłonione zostaną na podstawie oceny rozwiązania zadania/zadań konkursowych oraz wysokości średniej z ostatniego ukończonego roku studiów.  

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom