środa, 20 kwietnia 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu Polonez 2. Celem konkursu jest umożliwienie zagraniczny naukowcom prowadzenia badań naukowych w Polsce. Uzyskanie finansowania nie jest możliwe, jeżeli we wniosku popełnimy błędy formalne. Warto więc znać listę najczęściej popełnianych błędów formalnych w pierwszej edycji konkursu.

Brak opisu wizyt studyjnych

W ramach projektu składanego do konkursu Polonez, konieczne jest zaplanowanie przynajmniej jednej rocznie wizyty studyjnej. Informacja o jej miejscu, celu oraz zakresie powinna znaleźć się w osobny dokumencie. Jego wzór zawiera załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursowego. Pominięcie tego opisu lub umieszczenie go w samym opisie projektu, zostanie uznane za błąd formalny.

Wniosek i załączniki w języku polskim

Polonez jest konkursem, w którym cały wniosek przygotowywany jest w języku angielskim. Język ten obowiązuje także w innych konkursach NCN, choć nie dotyczy w nich całego wniosku. Przygotowanie wniosku w języku polskim, ale także w innym języku, uznawane jest za błąd formalny.

Przesyłanie wersji roboczej wniosku

Ostateczna papierowa wersja wniosku składanego w ramach konkursu Polonez, ma tylko 6 stron. Nie zawiera ona merytorycznej części wniosku. Ta przekazywana jest do NCN w wersji elektronicznej w systemie OSF. Przesłanie papierowej roboczej wersji wniosku, oznacza, że nie jest on tożsamy (m.in. inna data w stopce wniosku i elektronicznej wersji) z wersją elektroniczną. Jest to błędem formalnym. Błędem jest też pominięcie podpisów wnioskodawcy na papierowej wersji wniosku.

Brak załączników w wersji drukowanej

Choć wniosek w konkursie Polonez składany jest przez zagranicznego naukowca, to musi on pozyskać polską jednostkę, w której będzie prowadził badania. Polski podmiot musi przesłać papierową wersję - z podpisami upoważnionych osób - informacji o swoich zobowiązaniach wobec wnioskodawcy oraz kwestionariusz pomocy publicznej. Bez tych dokumentów wniosek jest niekompletny, czyli niepoprawny formalnie.

Brak potwierdzenia przebywania poza Polską

Do konkursu Polonez wnioski może składać osoba, która spełnia m,in. warunek, zgodnie z którym w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. NCN podaje listę dokumentów, które potwierdzają spełnienie tego warunku (m.in. umowa o pracę, ubezpieczenie zdrowotne). Za potwierdzenie nie jest jednak uznawany paszport oraz wizy.

Błędny opis sposobu popularyzacji wyników badań

W konkursie Polonez kierownik projektu musi zaplanować popularyzację wyników prowadzonych badań. Poprzez popularyzację rozumiane jest rozpowszechnianie wyników badań poza środowiskiem akademickim / naukowym. Ograniczenie popularyzacji do samego publikowania artykułów naukowych oraz wygłaszania referatów na konferencjach naukowych, może zostać uznane za niedostateczne spełnienie warunku popularyzacji wyników badań (brak wyjścia poza środowisko naukowe).

Lista została zaprezentowana 19 kwietnia 2016 r. podczas spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu Polonez 2. Kliknij i zobacz całą prezentację ze spotkania informacyjnego.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom