piątek, 8 kwietnia 2016Od 23 czerwca 2016 r. do 28 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu międzynarodowego w dziedzinie biologii molekularnej roślin ERA-CAPS. W ramach konkursu można pozyskać środki na prowadzenie międzynarodowych badań.

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki, które odpowiada za obsługę konkursu w Polsce, do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów (przynajmniej 2 należących do sieci ERA-CAPS). Przewidywany czas trwania zgłaszanych projektów to 3 lata.

Do konkursu można zgłaszać wnioski dotyczące następującej tematyki:
  • bezpieczeństwo żywności i żywienia,
  • zboża  nieprzeznaczone do spożycia (energetyczne),
  • adaptacja do zmian klimatycznych,
  • stres biotyczny/abiotyczny.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej ERA-CAPS.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom