środa, 13 kwietnia 2016


Logo The EURIAS Fellowship Programme
Od 19 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach EURIAS Junior Fellowships Programme. W ramach konkursu można uzyskać środki na trwające do dziesięciu miesięcy staże naukowe w jednym z 16 instytutów, które należą do programu. Przyznane zostaną 22 stypendia po 26 000 euro każde. Z wnioskami mogą występować przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych. Wnioski mogą składać także przedstawiciele innych dziedzin nauki, o ile do ich pracy nie jest konieczne korzystanie z laboratorium.

Wnioskodawcy muszą spełnić następujące wymagania:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora;
  • od 2 do 9 lat doświadczenia w prowadzeniu badań po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Powyższe wymagania nie obejmują badawczy, którzy prowadzą badania z dziedziny prawa. W przypadku takich badaczy wymagane jest posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra oraz doświadczenie w prowadzeniu badań od 6 do 13 lat.

Organizatorzy pokrywają także koszty zakwaterowania, badań naukowych oraz podróży. Kompletne wnioski zgłoszeniowe muszą zawierać następujące elementy:
  • wniosek zgłoszeniowy;
  • CV;
  • dyplom doktorski;
  • publikacje naukowe;
  • dwa listy z rekomendacjami;
  • szczegóły zgłaszanego projektu.
Strona internetowa EURIAS: Junior Fellowships Programme

Do 8 czerwca 2016 r. trwa także nabór w ramach programu EURIAS: Senior Fellowships Programme.
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom