wtorek, 12 kwietnia 2016


Logo The EURIAS Fellowship Programme
Od 19 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach EURIAS Senior Fellowships Programme. W ramach konkursu można uzyskać środki na trwające do dziesięciu miesięcy staże naukowe w jednym z 16 instytutów, które należą do programu. Przyznane zostaną 22 stypendia po 38 000 euro każde. Z wnioskami mogą występować przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych. Wnioski mogą składać także przedstawiciele innych dziedzin nauki, o ile do ich pracy nie jest konieczne korzystanie z laboratorium.

Wnioskodawcy muszą spełnić następujące wymagania:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora;
  • przynajmniej dziesięć lat w prowadzeniu badań naukowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Organizatorzy pokrywają także koszty zakwaterowania, badań naukowych oraz podróży. Kompletne wnioski zgłoszeniowe muszą zawierać następujące elementy:
  • wniosek zgłoszeniowy;
  • CV;
  • dyplom doktorski;
  • publikacje naukowe;
  • szczegóły zgłaszanego projektu.
Strona internetowa EURIAS: Senior Fellowships Programme
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom