piątek, 1 kwietnia 2016


Logo Horyzont 2020
100 000 000 euro wynosi budżet konkursu Fast Track to Innovation w 2016 r. Pieniądze zostaną przeznaczone na innowacje, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Najbliższy nabór wniosków trwa do 1 czerwca 2016 r.

Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego z wnioskami w ramach Fast Track to Innovation mogą występować konsorcja, w skład których wchodzi od trzech do pięciu partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. Planowana przeciętna wielkość grantu w ramach konkursu wynosi 3 000 000 euro, przy wsparciu Komisji Europejskiej na poziomie 1 000 000 - 2 000 000 euro.  Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%. Podmioty non for profit (m.in. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%.

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy. W skład konsorcjum składającego wniosek mogą wchodzić wszystkie typy podmiotów prawnych.

Nabór wniosków w 2016 r. w ramach tzw. szybkiej ścieżki będzie prowadzony jeszcze w  dwóch terminach:
  • do 1 czerwca 2016 r.;
  • do 25 października 2016 r.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom