wtorek, 12 kwietnia 2016


Do 24 maja 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu Green Talents. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów, którzy w swojej pracy naukowej zajmują się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. W ramach konkursu wyłonionych zostanie 25 laureatów, którzy zostaną zaproszeni na ok. dwutygodniowe forum naukowe w Niemczech, a następnie otrzymają możliwość odbycia 3-miesięcznego pobytu badawczego w Niemczech.

Konkurs Green Talents jest otwarty dla studentów i doktorantów z całego świata. Wnioskodawca musi spełnić następujące wymagania:
  • status studenta lub doktoranta na kierunkach związanych ze zrównoważonym rozwojem;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • obywatelstwo inne niż niemieckie;
  • miejsce zamieszkania poza terytorium Niemiec.
Procedura aplikacyjna odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://greentalents.de/application/. Do wniosku należy dołączyć listy z rekomendacjami lub opinie ekspertów. Listy muszą być przygotowane w języku angielskim. 


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom