środa, 13 kwietnia 2016Do 13 maja 2016 r. trwa drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa. Do konkursu można składać projekty, które zostały zatwierdzone w ramach pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na projekty miękkie.

W ramach programu o wsparcie mogą ubiegać się:
  • władze publiczne wszystkich szczebli;
  • instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z  dyrektywą 2014/24/WE ws. zamówień publicznych);
  • prywatne podmioty non profit posiadające osobowość prawną.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej programu Interreg EuropaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom