wtorek, 19 kwietnia 2016


Krajowa Rada Spółdzielczości

Do 30 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu. Celem konkursu jest odbudowa pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocja ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Pula nagród w konkursie może wynieść do 20 000 zł.


Nagrody w ramach konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:
  • za pracę badawczą, prowadzoną w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.
  • za pracę doktorską lub habilitacyjną
  • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

Zgodnie z informacjami organizatorów praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana/zakończona (obroniona lub wydana) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed tą datą.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom