wtorek, 26 kwietnia 2016


fot. Daria Nepriakhina / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce energetycznej. Konkurs adresowany jest do absolwentów, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016, w szkołach wyższych na terenie Warszawy i Szczecina. Dla laureatów konkursu przygotowano płatny staż  w jednej z firm z branży energetyki wiatrowej oraz 3 000 zł.

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące następujących obszarów tematycznych:
  • Analiza czynników wpływających na cenę świadectw pochodzenia – ewolucja tego rynku w czasie
  • Rola administracji państwowej w kształtowaniu podaży i popytu na rynku świadectw pochodzenia
  • Systemy wsparcia (cen gwarantowanych, kwotowy, aukcyjny), a rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i Europie
  • Czynniki ryzyka w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej
  • Koszty wytworzenia energii elektrycznej w energetyce wiatrowej oraz innych technologiach
  • Determinanty udziału energetyki wiatrowej w miksie energetycznym
  • Konkurencyjność energetyki wiatrowej na rynku energii elektrycznej
  • Rola energetyki wiatrowej w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Zdjęcie we wpisie: fot. Daria Nepriakhina / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom