poniedziałek, 18 kwietnia 2016


Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - logoDo 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych, którego organizatorem jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają zaś możliwość odbycia stażu w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mona zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016. Zgłoszenia do konkursu należy  przesyłać w trzech egzemplarzach na adres:
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Prace należy przesyłać także drogą elektroniczną na adres poczta@izfa.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom