piątek, 22 kwietnia 2016


Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Do 16 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych rozwiązań i jednocześnie zwiększenie zainteresowania studentów oraz środowisk akademickich tematyką rozwoju mazowieckiej wsi. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Jako szczególnie ważne organizatorzy konkursu wskazali następujące zagadnienia naukowe:
 • wykorzystanie środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 • wykorzystanie innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 • badania nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
 • badania nad aktywnością społeczności wiejskich;
 • turystyka na obszarach wiejskich;
 • wykorzystanie dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwój rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 • organizacja spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.
Dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały następujące nagrody:
 • I miejsce - do 5 000 zł;
 • II miejsce - do 3 000 zł;
 • III miejsce - do 2 000 zł.
Komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do V stopni. Zgodnie z regulaminem konkursu wszyscy jego uczestnicy oraz promotorzy otrzymują pamiątkowe gadżety promujące PROW i KSOW.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom