czwartek, 7 kwietnia 2016


Logo Wprost
Do 14 kwietnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Młodzi Zdolni 2016 – Mój pomysł dla Polski. W konkursie mogą mogą wziąć udział osoby urodzone w 1986 r. i młodsze, pełnoletnie w chwili składania wniosku. Celem konkursu jest wsparcie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem i praktycznym zastosowaniem nauki oraz promocja nowatorskich pomysłów.

Zgodnie z regulaminem przedmiotem konkursu są pomysły na prace badawcze//badania, które mogą być zrealizowane w Polsce, oraz których wyniki mogą być wykorzystane w Polsce. Dopuszcza się, aby zgłaszane planowane do realizacji przedsięwzięcia były elementem większej całości, na przykład pracy doktorskiej lub magisterskiej. Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące dowolnej dziedziny nauki.

Przy wyborze laureatów pod uwagę będzie brane:
  • znaczenie projektu dla jednego lub więcej z poniższych obszarów:
  1. kraju lub jego wyodrębnionej części (np. regionu, miasta);
  2. społeczeństwa;
  3. jednej lub więcej gałęzi gospodarki;
  4. rozwoju określonej dyscypliny naukowej;
  • możliwość praktycznego wykorzystania wyników;
  • oryginalność pomysłu;
  • efektywność (nakłady wobec przewidywanego efektu).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom