piątek, 22 kwietnia 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Stworzenie konkursu na tzw. małe granty, konkursu na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków ERC oraz przejęcie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizacji konkursu Iuventus Plus i stworzenie spójnego programu finansowania badań młodych naukowców. Takie nowości w najbliższym czasie pojawią się w Narodowym Centrum Nauki.


Małe granty

Podczas kwietniowego posiedzenia Rada Narodowego Centrum Nauki omawiała przedstawione powyżej kwestie, które wkrótce mogą pojawić się w ofercie NCN. Konkurs na małe granty ma być odpowiedzią na potrzebę realizowania nie tylko większych projektów badawczych. W jego ramach możliwe będzie uzyskanie środków na m.in.:
  • prowadzenie badań pilotażowych, 
  • udział w konferencjach naukowych, 
  • wyjazdy szkoleniowe, 
  • kwerendy biblioteczne i archiwalne itp.
Adresatami konkursu będą osoby, które nie uzyskały jeszcze środków ze strony NCN. Konkurs będzie miał na celu wsparcie tych osób w uzyskaniu grantu w głównych konkursach NCN.

Środki na staże w projektach ERC

Narodowe Centrum Nauki przymierza się także do zorganizowania konkursu na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków European Reseach Council. Celem konkursu będzie umożliwienie polskim badaczom odbycia stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC. Konkurs będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy planują starać się o finansowanie swoich badań ze środków europejskich.

Program finansowania badań młodych naukowców

W odpowiedzi na propozycję MNiSW w NCN rozważane jest przejęcie konkursu Iuventus Plus. Dotychczas konkurs adresowany był do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych. Rada NCN planuje włączyć konkurs Iuventus Plus do spójnego programu finansowania badań młodych badaczy - osoby ze stopniem doktora.

Wprowadzenie programu miałoby na celu umożliwienie pozyskania środków na rozwój kariery naukowej młodych naukowców. Obejmowałby on:
  • pomoc w zatrudnieniu i zdobyciu doświadczenia w mocnych, zagranicznych jednostkach naukowych; 
  • możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego; 
  • dojrzałą kontynuację pracy własnego zespołu badawczego w kolejnych programach grantowych.
Stworzenie spójnego programu finansowania badań młodych naukowców pozostaje w fazie planów i wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w ofercie konkursowej NCN oraz harmonogramie ogłaszania innych konkursów NCN.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom