poniedziałek, 18 kwietnia 2016


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Moduły Dziedzictwo Narodowe oraz Uniwersalia znajdą się w nowej odsłonie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Moduł Rozwój zostaje przeniesiony do Narodowego Centrum Nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się też przeznaczyć dodatkowe 17 mln zł na wsparcie nauk humanistycznych w konkursach NCN.

NCN zwiększa środki na humanistykę


Dodatkowe środki Narodowe Centrum Nauki przeznaczy na zwiększenie finansowania projektów, w ramach konkursów, które zostały ogłoszone w 2015 r. i zostaną rozstrzygnięte w 2016 r.

Po raz kolejny zwiększone zostały budżety konkursów Opus 10 i Sonata 10. Pierwszy raz podniesiono też budżet Preludium 10. Tym razem na projekty złożone do panelu HS - nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce - przeznaczonych zostanie dodatkowych 5 ml zł. O 10 mln zł zwiększy się natomiast budżet konkursu Fuga 5. Dodatkowe 2 ml zł trafią także do budżetu konkursu Etiuda 4.

Zwiększenie środków ma pozwolić na utrzymanie współczynnika sukcesu w panelu HS na poziomie 20%. W NCN organizowany będzie także - przeniesiony z NPRH - konkurs Rozwój. Zadaniem NCN będzie stworzenie konkursu na małe granty, których wysokość będzie wynosiła do 30 000 zł. Celem konkursu będzie sfinansowanie prac młodych naukowców oraz badaczy z mniejszych ośrodków akademickich.

Zmiany w NPRH


Przeniesienie jednego modułu z NPRH do NCN to nie jedyne zmiany w nowej odsłony Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zgodnie z zapowiedziami z końca lutego br., Jarosław Gowin przedstawił dziś szczegóły nowych konkursów oraz nową Radę NPRH

Wiadomo już, że konkursy w modułach Dziedzictwo Narodowe i Uniwersalia organizowane będą dwa razy do roku. Jest to nowością, bo dotychczas nabór wniosków w NPRH organizowany był nie częściej niż raz do roku.

Jak czytamy na stronie internetowej MNiSW:
Moduł Dziedzictwo narodowe umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych, które będą miały szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki. Przedsięwzięcia muszą trwać co najmniej 5 lat, a ich minimalna wartość to 500 tys. zł.
Do konkursu będzie można składać wnioski dwojakiego rodzaju:

  • przedsięwzięcia o charakterze dokumentacyjnym, edytorskim czy słownikowym realizowane przez wyspecjalizowane zespoły;
  • badania nad kluczowym dziedzictwem narodowym, które stanowić będą punkt odniesienia dla polskiej humanistyki.
Tematyka składanych wniosków będzie musiała zawierać się liście priorytetowych obszarów badawczych. Te zostaną zaś określone przez Radę NPRH na podstawie konsultacji środowiskowych. Lista priorytetowych obszarów badawczych modyfikowana będzie co najmniej raz na 2 lata. 

Moduł Uniwersalia ma natomiast pozwolić na:
  • sfinansowanie przekładów najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki (dawnych i nowych) na języki kongresowe (priorytetowy będzie w tym wypadku język angielski;
  • powiększenie polskiej biblioteki humanistycznej przez opracowanie wydań krytycznych najważniejszych dzieł humanistyki światowej.
W module tym nie będzie obowiązywała lista priorytetowych obszarów badawczych.

Szczegółowe informacje o nowym NPRH można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom